Nawigacja

Kontakt

 • Zespół Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie
  ul.J.Wybickiego 6, 83-322 Stężyca
 • Sekretariat - 058 6843312
  Przedszkole - 507 792 994
  Świetlica - 507 793 086.

Poniedziałek 06.04.2020

Poniedziałek 06.04.2020

Liczba odwiedzin

liczba odwiedzin: 1152311

Drodzy uczniowie

na tej stronie możecie nie tylko zapoznać się z bieżącymi informacjami. Zachęcamy również do jej współtworzenia. Jeśli macie ciekawe pomysły zapraszamy do współpracy i prosimy o kontakt z  panią Iloną Chmurzyńską- Michalik.

Mapa

Kalendarz

Witamy na naszej stronie

 • Zakładka pedagoga

  Zachęcamy do odwiedzania strony pedagoga szkolnego. W zakładce znajduje się między innymi krótki poradnik "Jak skutecznie się uczyć w domu" oraz wiele innych, wartościowych informacji, które z pewnością okażą się pomocne w tych niecodziennych chwilach. Zapraszamy do lektury.

 • Świetlica zdalnie

  Drodzy rodzice i uczniowie

  W zakładce świetlicy utworzyliśmy nową podstronę ŚWIETLICA ZDALNIE. Znajdują się tam materiały z propozycjami na twórcze spędzenie czasu wolnego. Co jakiś czas będziemy tam dodawać coś nowego. Życzymy przyjemnie spędzonego czasu.

 • Próbny egzamin ósmoklasisty

  Drodzy uczniowie, Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazał informację o próbnym egzaminie ósmoklasisty. Próbny egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach :

  30 marca 2020 godz. 9.00 - Język polski

  31 marca 2020 godz. 9.00 – Matematyka

  1 kwietnia 2020 godz. 9.00 – Język angielski

  1 kwietnia 2020 godz. 9.00 – Język niemiecki

  Uczniowie klas ósmych pobierają materiały ze strony CKE https://cke.gov.pl/ lub OKE: https://www.oke.gda.pl/

  Uczniowie rozwiązują zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie. W próbnym egzaminie biorą udział wszyscy uczniowie klas ósmych naszej szkoły.

 • Informacja

  W zakładce PRZEDSZKOLA znajdują się listy dzieci przyjętych do przedszkola i oddziału przedszkolnego (,,zerówka’’) na rok przedszkolny 2020/2021.

 • OGŁOSZENIE DYREKTORA

  Drodzy Rodzice

  w związku z Rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. Poz. 493w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uprzejmie informuję, iż od środy tj. 25.03.2020 będziemy nauczać w formie zdalnej. Naszym podstawowym komunikatorem, przez który będziemy prowadzić zajęcia oraz komunikować się z państwem i uczniami, jest dziennik elektroniczny Librus. Drodzy Rodzice, otrzymaliście od nas login i hasło dostępu do Librusa, zaś wasze dzieci mają odrębne konta i hasło. Nauczyciele będą na konta uczniów przesyłać informacje dotyczące pracy w danym dniu. Sposób kontroli wykonanych zadań (w tym informację zwrotną od uczniów) ustalą z uczniami poszczególni nauczyciele. Wyjątkiem jest praca w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowaczymi oraz praca z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną. W tym przypadku zajęcia z wykorzystaniem metod i technik na odległość będą realizowane przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji. Zdaję sobie sprawę z trudnej

 • 	Praca Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kartuzach

  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kartuzach zmienia organizację pracy na czas epidemii. Odwołane są wszystkie spotkania indywidualne i grupowe oraz przyjmowanie klientów na terenie poradni. Od poniedziałku do piątku pracownicy pełnią dyżury telefoniczne i online w godz. 8.00-18.00.Telefon do Poradni: 58 7366374

 • Szanowni mieszkańcy,

  Działając na podstawie §8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U poz.433) uprzejmie informuje, że Urząd Gminy Stężyca oraz podległe jednostki od 16 marca 2020 r. wyłącza się z bezpośredniej obsługi interesantów. Wszystkie sprawy można załatwić telefonicznie, pocztą elektroniczną oraz poprzez ePUAP. Korespondencje można kierować na adres urzędu: ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca.Urząd Gminy Stężyca będzie funkcjonować w godzinach dotychczasowych. Numery telefonów do poszczególnych wydziałów i jednostek dostępne są w zakładkach Kontakt - Dane adresowe (kliknij tutaj) oraz.Gmina - Jednostki organizacyjne gminy (kliknij tutaj).

 • Szanowni Rodzice

  W trosce o dobro uczniów, ich edukację i prawidłowy rozwój zachęcam do odpowiedzialnego wykorzystania czasu zawieszenia zajęć w Zespole Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie. Polecam indywidualną naukę w domu poprzez powtarzanie wiadomości, ćwiczenie różnorodnych umiejętności, czytanie książek, oglądnie filmów edukacyjnych, korzystanie z darmowej platformy epodreczniki.pl. Nauczyciele naszego Zespołu będą udostępniali Waszym dzieciom propozycje materiałów edukacyjnych do poszczególnych przedmiotów oraz przesyłali zadania do samodzielnego wykonania.Większość materiałów będzie dostępna za pomocą edziennika. Przypominam także o zadbaniu o bezpieczeństwo dzieci w domu, unikaniu skupisk ludzi oraz przestrzeganiu zasad higieny. Pozdrawiam.

 • OGŁOSZENIE WAŻNE!

  Decyzją premiera RP wszystkie placówki oświatowe na terenie kraju zostają zamknięte od 12 do 25 marca 2020 r. Oznacza to, że wszelkie zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne zostają zawieszone od dnia jutrzejszego tj. 12 marca 2020 r. W tym czasie uczniowie powinni przebywać w domu i traktować ten czas jako kwarantannę. Informuję, że w dniach 12 i 13 marca 2020r. w przedszkolu i szkole podstawowej Zespołu Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, jedynie zajęcia opiekuńcze. Dowozy i odwozy w czwartek bez zmian.Od 16.03.2020r. przedszkole i szkoła zawiesza zajęcia na 2 tygodnie do 25.03.2020r.Informacje bieżące można uzyskać pod numerem 58 6843312 oraz na dzienniku elektronicznym i stronie internetowej szkoły.

 • „Ilustracja do mojej pierwszej wypożyczonej książki”

  Na początku lutego, podczas pasowania uczniów klas pierwszych na czytelników naszej biblioteki, został ogłoszony konkurs literacko – plastyczny, którego celem było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych oraz rozwijanie wyobraźni młodych artystów. Zadaniem każdego uczestnika było wykonanie ilustracji do pierwszej wypożyczonej książki.

  Na konkurs wpłynęło 19 prac wykonanych różnorodną techniką. Komisja, oceniając poszczególne prace, brała pod uwagę: plastyczne ujęcie tematu, kolorystykę barw, technikę wykonania oraz walory estetyczne.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie
  ul.J.Wybickiego 6, 83-322 Stężyca
 • Sekretariat - 058 6843312
  Przedszkole - 507 792 994
  Świetlica - 507 793 086.

Galeria zdjęć