Nawigacja

 • Zakładka pedagoga

  Zakładka pedagoga

  Zachęcamy do odwiedzania strony pedagoga szkolnego. W zakładce znajduje się między innymi krótki poradnik "Jak skutecznie się uczyć w domu" oraz wiele innych, wartościowych informacji, które z pewnością okażą się pomocne w tych niecodziennych chwilach. Zapraszamy do lektury.

 • Świetlica zdalnie

  Świetlica zdalnie

  Drodzy rodzice i uczniowie

  W zakładce świetlicy utworzyliśmy nową podstronę ŚWIETLICA ZDALNIE. Znajdują się tam materiały z propozycjami na twórcze spędzenie czasu wolnego. Co jakiś czas będziemy tam dodawać coś nowego. Życzymy przyjemnie spędzonego czasu.

 • Próbny egzamin ósmoklasisty

  Próbny egzamin ósmoklasisty

  Drodzy uczniowie, Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazał informację o próbnym egzaminie ósmoklasisty. Próbny egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach :

  30 marca 2020 godz. 9.00  -  Język polski

  31 marca 2020 godz.  9.00 – Matematyka

  1 kwietnia 2020 godz.  9.00 – Język angielski

  1 kwietnia 2020 godz.  9.00 – Język niemiecki 

  Uczniowie  klas ósmych pobierają materiały ze strony CKE https://cke.gov.pl/ lub OKE:        https://www.oke.gda.pl/

  Uczniowie rozwiązują zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie. W próbnym egzaminie biorą udział wszyscy uczniowie klas ósmych naszej szkoły.

  Życzę wszystkim powodzenia w rozwiązywaniu zadań oraz owocnej pracy i wytrwałości.    

                                  Dyrektor Grzegorz Przepiórski

 • Informacja

  Informacja

  W zakładce PRZEDSZKOLA znajdują się listy dzieci przyjętych do przedszkola i oddziału  przedszkolnego  (,,zerówka’’) na rok przedszkolny 2020/2021.

 • OGŁOSZENIE DYREKTORA

  OGŁOSZENIE DYREKTORA

  Drodzy Rodzice

  w związku z Rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. Poz. 493w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uprzejmie informuję, iż od środy tj. 25.03.2020 będziemy nauczać w formie zdalnej. Naszym podstawowym komunikatorem, przez który będziemy prowadzić zajęcia oraz komunikować się z państwem i uczniami, jest dziennik elektroniczny Librus. Drodzy Rodzice, otrzymaliście od nas login i hasło dostępu do Librusa, zaś wasze dzieci mają odrębne konta i hasło. Nauczyciele będą na konta uczniów przesyłać informacje dotyczące pracy w danym dniu. Sposób kontroli wykonanych zadań (w tym informację zwrotną od uczniów) ustalą z uczniami poszczególni nauczyciele. Wyjątkiem jest praca w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowaczymi oraz praca z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną. W tym przypadku zajęcia z wykorzystaniem metod i technik na odległość będą realizowane przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji. Zdaję sobie sprawę z trudnej sytuacji w jakiej znaleźliście się Państwo oraz z braków dostępu do technik informatycznych, w tym dostępu do komputera w domu dla każdego dziecka oraz jakości przepływu Internetu. Proszę o wyrozumiałość i zgłaszanie wszelkich problemów. Dołożymy wszelkich starań aby w sytuacji w jakiej się znaleźliśmy, wspólnie załagodzić obecny stan, mając na uwadze dobro dzieci. Pozdrawiam.

  Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie Grzegorz Przepiórski

 • Praca Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kartuzach

  	Praca Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kartuzach

  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kartuzach zmienia organizację pracy na czas epidemii. Odwołane są wszystkie spotkania indywidualne i grupowe oraz przyjmowanie klientów na terenie poradni. Od poniedziałku do piątku pracownicy pełnią dyżury telefoniczne i online w godz. 8.00-18.00.Telefon do Poradni: 58 7366374

 • Komunikat Wójta Gminy Stężyca

  Szanowni mieszkańcy,

  Działając na podstawie §8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U poz.433) uprzejmie informuje, że Urząd Gminy Stężyca oraz podległe jednostki od 16 marca 2020 r. wyłącza się z bezpośredniej obsługi interesantów. Wszystkie sprawy można załatwić telefonicznie, pocztą elektroniczną oraz poprzez ePUAP. Korespondencje można kierować na adres urzędu: ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca.Urząd Gminy Stężyca będzie funkcjonować w godzinach dotychczasowych. Numery telefonów do poszczególnych wydziałów i jednostek dostępne są w zakładkach Kontakt - Dane adresowe (kliknij tutaj) oraz.Gmina - Jednostki organizacyjne gminy (kliknij tutaj).

  Tomasz BrzoskowskiWójt Gminy Stężyca

   

  telefony kontaktowe do ZKiW w Klukowej Hucie:

  (58) 684 33 12

  507 793 086

  e-mail:

  zkiwklukowahuta@gminastezyca.pl

   

   

 • Szanowni Rodzice

  Szanowni Rodzice

  W trosce o dobro uczniów, ich edukację i prawidłowy rozwój zachęcam do odpowiedzialnego wykorzystania czasu zawieszenia zajęć w Zespole Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie. Polecam indywidualną naukę w domu poprzez powtarzanie wiadomości, ćwiczenie różnorodnych umiejętności, czytanie książek, oglądnie filmów edukacyjnych, korzystanie z darmowej platformy epodreczniki.pl. Nauczyciele naszego Zespołu będą udostępniali Waszym dzieciom propozycje materiałów edukacyjnych do poszczególnych przedmiotów oraz przesyłali zadania do samodzielnego wykonania.Większość materiałów będzie dostępna za pomocą edziennika. Przypominam także o zadbaniu o bezpieczeństwo dzieci w domu, unikaniu skupisk ludzi oraz przestrzeganiu zasad higieny. Pozdrawiam.

  Dyrektor ZKiW Klukowa Huta Grzegorz Przepiórski

 • OGŁOSZENIE WAŻNE!

  OGŁOSZENIE WAŻNE!

  Decyzją premiera RP wszystkie placówki oświatowe na terenie kraju zostają zamknięte od 12 do 25 marca 2020 r. Oznacza to, że wszelkie zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne zostają zawieszone od dnia jutrzejszego tj. 12 marca 2020 r. W tym czasie uczniowie powinni przebywać w domu i traktować ten czas jako kwarantannę. Informuję, że w dniach 12 i 13 marca 2020r. w przedszkolu i szkole podstawowej Zespołu Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, jedynie zajęcia opiekuńcze. Dowozy i odwozy w czwartek bez zmian.Od 16.03.2020r. przedszkole i szkoła zawiesza zajęcia na 2 tygodnie do 25.03.2020r.Informacje bieżące można uzyskać pod numerem 58 6843312 oraz na dzienniku elektronicznym i stronie internetowej szkoły.

  Dyrektor Grzegorz Przepiórski

 • „Ilustracja do mojej pierwszej wypożyczonej książki”

  „Ilustracja do mojej pierwszej wypożyczonej książki”

           Na początku lutego, podczas pasowania uczniów klas pierwszych na czytelników naszej biblioteki, został ogłoszony konkurs literacko – plastyczny, którego celem było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych oraz rozwijanie wyobraźni młodych artystów. Zadaniem każdego uczestnika było wykonanie ilustracji do pierwszej wypożyczonej książki.

         Na konkurs wpłynęło 19 prac wykonanych różnorodną techniką. Komisja, oceniając poszczególne prace, brała pod uwagę: plastyczne ujęcie tematu, kolorystykę barw, technikę wykonania oraz walory estetyczne.

          Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

  I miejsce – Patrycja Chmurzyńska kl. I a

  II miejsce – Fabian Pawłowski kl. I a

  III miejsce – Dawid Okuniewski  kl. I b

  Wyróżnienie – Aleksandra Hinc kl. I a

                       - Marcelina Gostkowska kl. I b

                       - Aleksandra Puzdrowska kl. I b

           Wymienieni uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe, a pozostali słodkie upominki. Ekspozycja nagrodzonych prac znajduje się na gazetce ściennej przed biblioteką szkolną.                                         

  Prace oceniała komisja w składzie: Janina Reclaw, Renata Dunst, Danuta Janca, Karolina Rekowska.

          Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, Radzie Rodziców za ufundowane nagrody rzeczowe, a sklepikowi szkolnemu za słodkie upominki.

    Janina Reclaw, Renata Dunst

 • Szkolne Eliminacje Konkursu Literackiego

  Szkolne Eliminacje Konkursu Literackiego

  Dnia 06 marca 2020 roku odbyły się eliminacje szkolne konkursu literackiego w kategorii wiersz oraz opowiadanie. Mogli wziąć w nim udział wszyscy chętni uczniowie szkoły podstawowej. Komisja po zapoznaniu się z utworami wyłoniła najlepszych twórców literackich w poszczególnych kategoriach wiekowych.

  Kategoria: wiersz

   klasy I –IV SP

  I miejsce – Dominika Węsierska kl. II b

  II miejsce – Maja Treder kl. II b

  II miejsce – Anna Przytarska kl. II b

  III miejsce – Szymon Baranowski kl. II b

  Wyróżnienie – Marcelina Trela kl. II b

  Wyróżnienie – Łucja Żyrek kl. II b

  Wyróżnienie – Maksymilian Warkusz kl. II b

  klasy V – VIII SP

  I miejsce –Marta Warkusz

  Kategoria: opowiadanie

   klasy  V - VIII SP

  I miejsce – Paulina Węsierska kl. VI c

  II miejsce – Łukasz Hinc kl. VII b

  Wszystkie teksty wymienionych  uczniów przeszły do eliminacji powiatowych. Gratulujemy zwycięzcom.

   Komisja: Janina Reclaw, Karolina Rekowska, Krystyna Śliwińska, Renata Dunst

 • Piłka ręczna dziewcząt

  Piłka ręczna dziewcząt

  We wtorek 3 marca w Baninie odbyły się Igrzyska w Piłce Ręcznej Dziewcząt na szczeblu powiatowym. Drużyna dziewcząt z naszej szkoły podczas tych rozgrywek zdobyła II miejce. Gratulujemy!

 • Gratulacje dla Rafała!

  Gratulacje dla Rafała!

  Pochwałę Dyrektora ZKiW w Klukowej Hucie otrzymał uczeń klasy VIIIa Rafał Wica za wysokie osiągnięcia w konkursach: Finalista Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz zakwalifikowanie się do finału IX Konkursu Biblijnego organizowanego przez Collegium Marianum w Pelplinie, bardzo dobre wyniki w nauce,  wzorową postawę uczniowską oraz zaangażowanie na rzecz szkoły.

 • Matematyka w 2a

  Matematyka w 2a

  Uczniowie klasy 2a lubią  rywalizację więc zorganizowali sobie klasowe zawody ze znajomości tabliczki mnożenia. Zabawa była świetna, rywalizacja zacięta. Przy użyciu tablicy interaktywnej i programów edukacyjnych dzieci utrwalały materiał, a przy okazji dobrze się bawiły. Zdjęcia z lekcji można zobaczyć w naszym albumie fotograficznym.

   

 • Rozgrywki sportowe

  Rozgrywki sportowe

  26 lutego 2020r. w Kamienicy Szlacheckiej odbyły się gminne rozgrywki w piłkę ręczną dziewcząt. W zawodach brały udział trzy drużyny. Grupa dziewcząt z naszej szkoły zdobyła I miejsce. Gratulujemy! 

 • Zabawa karnawałowa

  Zabawa karnawałowa

  We wtorek 25 lutego w naszej szkole odbył się bal karnawałowy zorganizowany przez Samorząd Uczniowski. Tego dnia dzieci przebrały się w różne oryginalne stroje. W klasach I - III najbardziej pomysłowe kostiumy zostały nagrodzone słodkimi upominkami. W klasach starszych przedstawiciele SU organizowali liczne konkursy, zachęcając wszystkich do wspólnej zabawy. 

 • Konkurs Recytatorski

  Konkurs Recytatorski

  19 lutego w bibliotece szkolnej odbył się Szkolny Konkurs Poezji Polskiej klas I - III, do którego przystąpiło 32 uczniów. Wśród uczestników przyznano następujące miejsca:

  I miejsce - Izabela Piankowska (klasa 3 a) 

  II miejsce - Anna Hinc (klasa 3a) 

  III miejsce - Zofia Dułak (klasa 3b) i Marcelina Trela (klasa 2b) 

  wyróżnienie - Kornelia Gulatowska (klasa 3b) i Aleksandra Król (klasa 3b) 

 • Konkurs Recytatorski Prozy i Poezji Polskiej

  Konkurs Recytatorski Prozy i Poezji Polskiej

  Dnia 18 lutego 2020 roku w bibliotece szkolnej odbyły się eliminacje szkolne XXXVII Edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Prozy i Poezji Polskiej. Komisja po wysłuchaniu 33 uczestników wyłoniła najlepszych recytatorów w poszczególnych kategoriach wiekowych.

  Kategoria klas IV – VI SP

  I miejsce – Paulina Węsierska  kl. VI c

  II miejsce – Paulina Prądzyńska  kl. VI b

  III miejsce – Martyna Prądzyńska kl. VI b

  III miejsce – Oliwier Wiczkowski  kl. V a

  Wyróżnienie – Edyta Serkowska  kl.  V b

  Wyróżnienie – Martyna Okuniewska  kl. VI b

  Wyróżnienie – Laura Piankowska  kl. V a

  Wyróżnienie – Filip Treder kl. V a

  Kategoria klas VII - VIII

  I miejsce – Łukasz Hinc  kl. VII b

  II miejsce – Łukasz Dunst   kl. VIII a

  III miejsce – Marcelina Dułak  kl. VIII a

  Wyróżnienie – Magdalena Rekowska kl. VII b

       Uczniowie zajmujący dwie pierwsze  lokaty będą reprezentować naszą szkołę w eliminacjach gminnych, które odbędą się w Stężycy 10 marca 2020 r.

     Komisja: J. Reclaw, K. Kiedrowska- Zagozdon, Renata Dunst

 • Walentynki w IIIa

  Walentynki w IIIa

  14 lutego to dzień Świętego Walentego. W tym dniu w IIIa były życzenia i słodkie upominki, ale byli też niespodziewani, bardzo mili goście. Odwiedziła nas pani Ania Kurnikowska z wnuczką Julką. Wychowawczyni i uczniowie klasy IIIa otrzymali w prezencie, wykonane przez panią Anię, przepiękne serduszka-przytulanki. Julka częstowała wszystkich smacznymi batonikami. Będziemy miło wspominać ten niezwykły dzień. Pani Ani Kurnikowskiej z całego serca gorąco dziękujemy!

  Danuta Janca i uczniowie IIIa

 • „Kto czyta książki, żyje dwa razy”

  „Kto czyta książki, żyje dwa razy”

  Pod takim hasłem, 11 lutego 2020 r. w szkolnej bibliotece, odbyła się uroczystość „Pasowania na czytelnika”. Uczniowie klas pierwszych złożyli przyrzeczenie i zostali przyjęci do grona miłośników książek.

       Całą uroczystość uświetniła część artystyczna przygotowana pod przewodnictwem pani Danuty Janca. Uczniowie klasy III a w formie lirycznej zabrali wszystkich w niezwykły świat książek. Dla pierwszaków przygotowano pamiątkowe książki i artystycznie zdobione zakładki wykonane przez wychowanków pani Danki.

       Uroczystość wszystkim się podobała, przy dźwiękach muzyki i wspólnej zabawie uczniowie miło spędzili czas. Specjalne  podziękowania należą się pani Danucie Janca i pani Renacie Dunst za przygotowanie tak wspaniałej uroczystości.                                                        

   Janina Reclaw

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie
  ul.J.Wybickiego 6, 83-322 Stężyca
 • Sekretariat - 058 6843312
  Przedszkole - 507 792 994
  Świetlica - 507 793 086.

Galeria zdjęć