Nawigacja

 • ROZPOCZYNAMY WAKACJE

  ROZPOCZYNAMY WAKACJE

  Szanowni Państwo. 

  Właśnie kończymy rok szkolny 2019/2020. Dzisiaj uczniowie odbierają świadectwa promocyjne do następnych klas lub  świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej. Najmłodsze dzieci z przedszkola  i oddziałów przedszkolnych otrzymają w poniedziałek dyplomy ukończenia zajęć przedszkolnych. Pragnę Państwu przekazać dobrą informację. Wszyscy nasi uczniowie otrzymali promocję do następnej klasy. Żaden uczeń nie będzie powtarzał klasy. Wszyscy ośmioklasiści ukończyli szkołę podstawową i składają dokumenty do szkół ponadpodstawowych. Zdaję sobie sprawę, że czas ostatnich trzech miesięcy był czasem bardzo trudnym dla uczniów, ich rodzin oraz nauczycieli. Wystąpiły trudności ze sprzętem komputerowym, Internetem, odpowiednimi programami. Cała społeczność, skupiona wokół szkoły, znalazła się w nowej rzeczywistości. Praca w warunkach obostrzeń, spowodowanych możliwością zakażenia się koronawirusem, zmieniła bardzo dużo w organizacji pracy szkoły ponieważ najważniejszym stało się zapewnienie bezpieczeństwa. Szkoła była zobowiązana znaleźć sposób na dotarcie do swoich uczniów, którzy zostali w domach. Uczyliśmy się posługiwać odpowiednimi komunikatorami. Uczyliśmy się nowych sposobów nauczania. Wraz z nauczycielami uczyły się dzieci oraz ich rodzice. Uczyła się nasza szkoła  i rodziny naszych podopiecznych. Pragnę rodzicom podziękować za pomoc w realizacji zadań szkoły. Szczególnie za pomoc w zdalnym nauczaniu. Państwa praca, pełna zaangażowania i poświęcenia, dawała nam nauczycielom bardzo dużo. Bez Państwa znaczącego udziału, zdalne nauczanie byłoby  niemożliwe do przeprowadzenia. Jesteśmy Państwu bardzo wdzięczni. Osobne podziękowania składam rodzicom uczniów klas najmłodszych. Tam praca była najtrudniejsza. Wymagała ogromu czasu, cierpliwości i bezpośredniej pracy ze swoim dzieckiem. Dziękuję serdecznie nauczycielom za cały rok wysiłku. Za pracę przed i podczas pandemii. Nowy sposób nauczania z wykorzystaniem technik zdalnych spowodował pełną mobilizację zespołu nauczycielskiego. Nasze działania zmierzające do zmiany organizacji nauczania skończyły się pełnym sukcesem. Świadczy to o naszych znacznych możliwościach oraz motywacji ukierunkowanej na dobro dziecka, a w szczególności troskę o jego przyszłość. Pragnę  podziękować księdzu proboszczowi za wsparcie działań wychowawczych szkoły oraz opiekę duchową podczas całego roku szkolnego, szczególnie w okresie zagrożenia epidemią. Dziękuję wójtowi gminy, samorządowi i pracownikom gminy w realizacji zadań statutowych placówki jak również w doposażeniu w sprzęt komputerowy do nauczania na odległość. Dziękuję Radzie Rodziców, która zawsze pamięta o potrzebach szkoły oraz pomaga w rozwiązywaniu najważniejszych problemów. Dziękuję pracownikom obsługi, którzy wykonując swoją pracę nie szczędzili sił. Często to oni byli tymi, którzy stali w pierwszej linii na styku z pandemią. 

  Drodzy uczniowie! 

  Rozpoczynają się wakacje. To dla Was czas odpoczynku, radosnych zabaw i wspaniałych przygód. Życzymy Wam, aby były pełne słonecznych i ciepłych, letnich dni. Aby pogoda zachęcała Was do aktywności dalekiej od ekranów komputerowych, przed którymi spędzaliście mnóstwo czasu w okresie nauki zdalnej. Razem z nauczycielami życzymy Wam wielu fantastycznych chwil, które będziecie mogli wspominać z uśmiechem. Podczas waszych wakacyjnych zajęć pamiętajcie jednak zawsze i wszędzie o swoim bezpieczeństwie. Każdą aktywność podejmujcie z rozwagą. W ostatnim tygodniu roku szkolnego niejednokrotnie podczas zajęć przypominaliśmy Wam o zasadach bezpieczeństwa podczas wakacji. Nie zapominajcie o nich.  Do zobaczenia we wrześniu.

  Dyrektor  Zespołu Kształcenia i Wychowania w  Klukowej Hucie Grzegorz Przepiórski

 • Zakończenie roku szkolnego 2019/ 2020 Klasy I –VIII SP

  Zakończenie roku szkolnego 2019/ 2020 Klasy I –VIII SP

  Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju ustalam przebieg zakończenia roku szkolnego 2019/2020 w poniższy sposób:

  1. Ze względu na dużą ilość uczniów  Szkoły Podstawowej w Klukowej Hucie w dniu  26 czerwca 2020r. przeprowadzimy rozdanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły podstawowej przez wychowawców w wyznaczonych godzinach  na placu przed szkołą lub przedszkolem  ( w razie niepogody stosownie w sali gimnastycznej szkoły lub przedszkola) z zachowaniem środków bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. Nauczyciele i uczniowie podczas rozdawania świadectwa zachowują zasady bezpieczeństwa, zasłaniają maseczką usta i nos oraz zakładają rękawiczki. Uczniowie w tym czasie zachowują dystans społeczny.
  2.  Dokładny harmonogram godzin zakończenia roku szkolnego dostępny będzie na stronie internetowej szkoły .
  3. W dniu rozdania świadectw 26.06.2020 szkoła nie zapewnia dowozów i odwozów uczniów do szkoły.
  4. Świadectwa  ukończenia szkoły podstawowej oraz uczniów opuszczających szkołę, wydawane będą po uprzednim zdaniu do biblioteki wypożyczonych książek i podręczników  oraz kluczyków do szafek (z rozliczeniem braków). Informacja z biblioteki będzie  przekazana do wychowawcy klasy.
  5. Uczniowie zgłaszający się po odbiór świadectw są zaopatrzeni w maseczki zasłaniające nos i usta. Ewentualne wejście do szkoły odbywa się po uprzednim zdezynfekowaniu rąk
  6.  Rodzice przyprowadzający uczniów proszeni są o niewchodzenie na teren szkoły oraz do budynku szkoły.
  7. Na teren szkoły i budynku szkoły uczniów , wpuszcza pracownik obsługi.
  8. Odbiór świadectwa ukończenia szkoły uczeń klasy VIII podpisuje  własnym długopisem ( proszę o zabranie własnych długopisów ).
  9.  Po rozdaniu świadectw uczniowie opuszczają plac przy szkole lub  salę gimnastyczną i udają się do domu.
  10. W szczególnych  przypadkach istnieje możliwość odbioru   świadectwa  w formie indywidualnej przez ucznia lub rodzica w sekretariacie szkoły od 29.06.2020r do 07. 2020 w godzinach pracy sekretariatu

  Uwaga !

  Proszę nie gromadzić się przed szkołą oraz w innych miejscach na terenie szkoły.  Zaleca się stosowanie dystansu społecznego. Bezpośrednio po rozdaniu świadectw i wyjściu ze szkoły ( w tym boiska szkolnego ) uczniowie udają się do domów.

  Uczniowie poszczególnych klas będą wpuszczani na teren szkoły według harmonogramu zamieszczonego na stronie szkoły. Prosimy o punktualne przybycie.

   

 • Harmonogram przebiegu zakończenia roku szkolnego 26.06.2020 klasy I –VIII SP

  Harmonogram przebiegu zakończenia roku szkolnego 26.06.2020 klasy I –VIII SP

  Harmonogram dla klas I - VIII znajduje się w pliku: harmonogram_przebiegu_26.06.2020.docx

 • Przebieg zakończenia zajęć w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych ,,0”

  Przebieg zakończenia zajęć w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych ,,0”

  Odbiór dyplomów  na koniec roku szkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020 przez rodziców. Rodzice przychodzą do przedszkola w maseczkach zachowując dystans społeczny i reżim sanitarny. Wychowawcy grup przebywają w swoich salach w godzinach od 800-1100 i indywidualnie rodzicom przekazują dyplomy ukończenia przez dzieci przedszkola i oddziału przedszkolnego. Rodzice do przedszkola wchodzą głównym wejściem zaś wychodzą wejściem w klasach na ogród przedszkolny.

   

  29 czerwca 2020r.:

   

  800 -1100

  klasa 0 a

  M. Olszewska

  Sala lekcyjna

   

  800 -1100

  klasa 0 b

  H. Lica

  Sala lekcyjna

   

  800 -1100

  Pszczółki

  H. Kuziemkowska

  Sala lekcyjna

   

  800 -1100

  Motylki

  M. Madej

  Sala lekcyjna

   

  800 -1100

  Biedronki

  A.Stachnik

  Sala lekcyjna

   

   

 • Ósmoklasiści - terminy rekrutacji

  Ósmoklasiści - terminy rekrutacji

    Od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 - rejestracja kandydatów do systemu, składanie wniosków do wybranej szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

  Od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zgodną z oryginałem, poświadczoną przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył oraz zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów. 

  Od 31 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 dostarczenie do szkoły kopii zaświadczenia o  wynikach egzaminu ósmoklasisty zgodną z oryginałem, poświadczoną przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.

  12 sierpnia 2020 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  

  Od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole poprzez dostarczenie:

  -kwestionariusza osobowego/ można odebrać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze   strony internetowej dwóch fotografii  

  19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  

  Do 22 sierpnia wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

  Pozostałe informacje znajdziecie na stronach szkół ponadpodstawowych w zakładce REKRUTACJA.Szkoły umieściły też filmiki reklamujące placówkę.

 • HARMONOGRAM ZWROTÓW PODRĘCZNIKÓW KLASY I- III

  HARMONOGRAM ZWROTÓW PODRĘCZNIKÓW KLASY I- III

  HARMONOGRAM ZWROTÓW PODRĘCZNIKÓW , KSIĄŻEK WYPOŻYCZONYCH Z BIBLIOTEKI DLA KLAS I- III SP ORAZ KLUCZYKÓW DO SZAFEK KLAS TRZECICH

   

  W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2019/2020  prosimy o zapoznanie się z terminami i procedurami oddawania podręczników szkolnych i książek z biblioteki. Podręczniki oraz zaległe książki należy oddać w wyznaczonych terminach w godzinach. Prosimy, aby uczniowie klas/rodzice w danym dniu przychodzili zgodnie z planem, kolejno w określonych przedziałach czasowych. Odbiór książek nastąpi przy głównym wejściu do szkoły. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach. Obowiązuje również zasada zachowania odpowiedniego dystansu – min. 2 m.

   

  DATA I GODZINA PRZYJMOWANIA PODRĘCZNIKÓW, KSIĄŻEK Z BIBLIOTEKI, KLUCZYKÓW DO SZAFEK (z podziałem na poszczególne klasy):

   

  1A

  23.06.2020 r. (wtorek)

  8.00-9.00

  1B

  23.06.2020 r. (wtorek)

  9.00-10.00

  2A

  23.06.2020 r. (wtorek)

  9.00-10.00

  2B

  23.06.2020 r. (wtorek)

  9.00-10.00

  3A

  23.06.2020 r. (wtorek)

  8.00-9.00

  3B

  23.06.2020 r. (wtorek)

  8.00-9.00

   

  WAŻNE!!!

  Książki  i podręczniki wypożyczone z biblioteki muszą być zapakowane w foliową torbę. Do środka powinna być włożona  kartka z imieniem, nazwiskiem i klasą ucznia. Uczniowie klas trzecich oddają także do szkoły kluczyki od szafek (muszą być zapakowane w woreczek foliowy z włożoną w nią kartką z imieniem, nazwiskiem i klasą ucznia).

  Uczniowie oddają:

  - Podręcznik do języka angielskiego

  - podręcznik z edukacji polonistycznej część 3 i 4

  -podręcznik z matematyki cz. 2

  - uczniowie klas trzecich oddają kluczyki do szafek

  - książki, lektury wypożyczone z biblioteki

   

   

  PROCEDURY PRZYJMOWANIA ZWROTÓW KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW WYPOŻYCZONYCH Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZKIW W KLUKOWEJ HUCIE

   

  1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
  2. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).
  3. Harmonogram zwrotu podręczników i książek zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły.
  4. Wychowawca powiadamia uczniów/rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia .
  5. Rodzicom i uczniom przypomina się o zasadach zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usunięcie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki – wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).
  6. Za książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zakupu nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie.
  7. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach. Obowiązuje również zasada zachowania odpowiedniego dystansu – min. 2 m.
  8. Książki będą zwracane  w wyznaczonym miejscu w szkole, aby umożliwić bezpieczne oddanie książek.
  9. Osoby dokonujące zwrotu podręczników oraz książek muszą być poinformowane o określonym sposobie przekazania podręczników szkolnych:
  • każda książka musi być podpisana na metryczce znajdującej się w książce,
  • komplet książek należy zapakować w foliową torbę,
  • na wierzchu musi być umieszczona kartka z : imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.
  10. Nauczyciel bibliotekarz wyznaczy miejsce składowania oddawanych książek (pomieszczenie).
  11. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokona oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do odkupienia, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

 • HARMONOGRAM ZWROTÓW PODRĘCZNIKÓW KLASY V- VIII

  HARMONOGRAM ZWROTÓW PODRĘCZNIKÓW KLASY V- VIII

  HARMONOGRAM ZWROTÓW PODRĘCZNIKÓW,

   KSIĄŻEK WYPOŻYCZONYCH Z BIBLIOTEKI ORAZ

  KLUCZYKÓW DO SZAFEK KLAS V -VIII

   

  W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2019/2020  prosimy o zapoznanie się z terminami i procedurami oddawania podręczników szkolnych i książek z biblioteki. Podręczniki oraz zaległe książki należy oddać w wyznaczonych terminach i godzinach. Prosimy, aby uczniowie klas/rodzice w danym dniu przychodzili zgodnie z planem, kolejno w określonych przedziałach czasowych. Odbiór książek nastąpi przy głównym wejściu do szkoły. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach. Obowiązuje również zasada zachowania odpowiedniego dystansu – min. 2 m.

   

  DATA I GODZINY PRZYJMOWANIA PODRĘCZNIKÓW, KSIĄŻEK Z BIBLIOTEKI, KLUCZYKÓW DO SZAFEK (z podziałem na poszczególne klasy)

   

  VA

  24.06.2020 r. (środa)

  11.30-12.30

  VB

  24.06.2020 r. (środa)

  11.30.-12.30

  VIA

  24.06.2020 r. (środa)

  9.00-10.30

  VIB

  24.06.2020 r. (środa)

  9.00-10.30

  VIC

  24.06.2020 r. (środa)

  9.00-10.30

  VIIA

  24.06.2020 r. (środa)

  10.30-11.30

  VIIB

  24.06.2020 r. (środa)

  10.30-11.30

  VIIIA

  24.06.2020r. (środa)

  8.00-9.00

  VIIIB

  24.06.2020 r. (środa)

  8.00-9.00

   

  WAŻNE!!!

  Książki  i podręczniki wypożyczone z biblioteki muszą być zapakowane w foliową torbę. Do środka powinna być włożona  kartka z imieniem, nazwiskiem i klasą ucznia. Uczniowie  oddają także do szkoły kluczyki od szafek (muszą być zapakowane w woreczek foliowy z włożoną w nią kartką z imieniem, nazwiskiem i klasą ucznia).

   

   

  PROCEDURY PRZYJMOWANIA ZWROTÓW KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW WYPOŻYCZONYCH Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZKIW W KLUKOWEJ HUCIE

   

  1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
  2. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).
  3. Harmonogram zwrotu podręczników i książek zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły.
  4. Wychowawca powiadamia uczniów/rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia .
  5. Rodzicom i uczniom przypomina się o zasadach zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usunięcie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki – wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).
  6. Za książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zakupu nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie.
  7. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach. Obowiązuje również zasada zachowania odpowiedniego dystansu – min. 2 m.
  8. Książki będą zwracane  w wyznaczonym miejscu w szkole, aby umożliwić bezpieczne oddanie książek.
  9. Osoby dokonujące zwrotu podręczników oraz książek muszą być poinformowane o określonym sposobie przekazania podręczników szkolnych:
  • każda książka musi być podpisana na metryczce znajdującej się w książce,
  • komplet książek należy zapakować w foliową torbę,
  • na wierzchu musi być umieszczona kartka z : imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.
  10. Nauczyciel bibliotekarz wyznaczy miejsce składowania oddawanych książek (pomieszczenie).
  11. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokona oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do odkupienia, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

 • DZIEŃ DZIECKA

  DZIEŃ DZIECKA

  Drodzy Uczniowie

  1 czerwca przypada wspaniałe świeto. Wasze święto! Co roku do tej pory ten wspaniały dzień spędzaliśmy razem. I tym razem nie będzie inaczej, bo jesteśmy blisko myślami z każdym z Was. Życzymy Wam, aby ten dzień był dla Was radosny, pełny pozytywnych przeżyć i kolorowy. Życzymy Wam uśmiechu na co dzień, wielu fascynujących przygód i spełnienia nawet tych marzeń, które z pozoru wydają się niemożliwe do spełnienia. Samych cudownych wrażeń i tylko pięknych chwil życzą:

  Dyrekcja i nauczyciele

   

 • Konsultacje od dnia 1 czerwca 2020r

  Konsultacje od dnia 1 czerwca 2020r

  Harmonogram konsultacji znajduje się w pliku: Konsultacje_dla_uczniow_(1).pdf​​​​​​​

 • ŚWIĘTO PATRONA NASZEJ SZKOŁY

  ŚWIĘTO PATRONA NASZEJ SZKOŁY

  Nawet w czasach zdalnej nauki uczniowie Zespołu Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie nie zapomnieli o uroczystości obchodzenia  Dnia Patrona.

  Zachęcamy do obejrzenia prezentacji!

  https://view.genial.ly/5ec56ca06e4bae0d1af48534/presentation-patron-szkoly

    

 • Zgoda na konsultacje

  Zgoda na konsultacje

  Plik do pobrania:

  zgoda_konsultacje__22.05.2020.docx​​​​​​​

 • PROCEDURY WEWNĘTRZNYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA - KONSULTACJE

  PROCEDURY WEWNĘTRZNYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA - KONSULTACJE

   PROCEDURY WEWNĘTRZNYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWEPIDEMICZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS 1-8 UCZESTNICZĄCYCH W KONSULTACJACH  W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLUKOWEJ HUCIE

   

  Przed wejściem do budynku szkoły należy skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk oraz zapoznać się z informacją o sposobie jego użycia i obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.

             Publikacja w korytarzu,  przy wejściu do szkoły numerów telefonów  do stacji  

                      sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.

  Dla uczniów przychodzących do szkoły i ich rodziców/prawnych opiekunów

  Na konsultację może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

  Uczeń nie może przyjść na konsultacje, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

  Na pierwsze zajęcia uczeń przynosi podpisaną przez rodziców zgodę na udział w zajęciach i zgodę na pomiar temperatury (załącznik nr 1).

  Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.

  Uczeń przychodzi do szkoły według harmonogramu konsultacji. Do szkoły wchodzi tylko uczeń.   Każdy przychodzący do szkoły powinien zachować odległość co najmniej 2 metrów od drugiej osoby. Przy drzwiach wejściowych uczeń dezynfekuje ręce płynem do dezynsekcji. Następnie  każdy uczeń przy zachowaniu dystansu społecznego przechodzi do  szatni, by zmienić obuwie i się przebrać. Z szatni uczniowie udają się do wyznaczonej Sali pod opiekę nauczyciela.  Po zakończeniu zajęć   uczniowie przechodzą pojedynczo  z zachowaniem dystansu społecznego do szatni, a następnie udają się do domu. Nad przebiegiem poruszania się ucznia po terenie szkoły czuwają pracownicy szkoły.

  Organizacja zajęć  

  W salach przebywa, w  grupie  do 12 uczniów.

  W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.

  Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.

  Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).

  • W wyposażeniu sali,  w której przebywa grupa, znajdują się przedmioty i sprzęty, które  można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
  • Odległości  w sali pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinna wynosić min. 1,5 m
   (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
  • Uczeń  posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce .
  •  Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
  • Sale są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
  • Nauczyciel ogranicza aktywności sprzyjającą bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
  • Z pomieszczenia szatni przed rozpoczęciem i zakończeniem zajęć  uczniowie przechodzą pojedynczo  z zachowaniem dystansu społecznego.

  Dla personelu w szkole

  • Personel oraz pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej, rękawiczki jednorazowe, przyłbice, maseczki, odzież ochronną, ( wykorzystywane adekwatnie do potrzeb).
  • Personel oraz pozostali pracownicy przestrzegają zasady  zdejmowania i zakładania odzieży ochronnej zgodnie z zaleceniami przeciwepidemiologicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego  stanowiącym załącznik nr 2 do procedur wewnętrznych zasad bezpieczeństwa.
  • Nauczyciele i pracownicy  regularnie myją ręce wodą z mydłem oraz pilnują, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze spaceru,  oraz po skorzystaniu z toalety.
  • Dezynfekcja powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów oraz miejsc, które są często dotykane w salach,  odbywają się co 2 godz. oraz pod każdą nieobecność dzieci, ( co jest monitorowane   w formie zapisów).
  • Ograniczone jest przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum,         z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.

   

  Działanie w przypadku zaistnienia niepokojących objawów  u dziecka.

  • Jeżeli uczeń  przejawia niepokojące objawy choroby, natychmiast jest izolowany         w  pomieszczeniu nr.3   z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób                  i niezwłocznie  są powiadamiani  rodzice/opiekunowie  w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.  
  • W razie zaistnienia objawów chorobowych u ucznia  zawiadamia się  Dyrektora placówki
  • Zapewniony jest sposób szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia ( lista telefonów do rodziców /opiekunów znajduje się u nauczyciela prowadzącego konsultacje).
  • O niepokojących  przypadkach  zachorowań  Dyrektor informuje  Stację  Sanitarno -Epidemiologiczną w Kartuzach pod numer telefonu alarmowego  668-027 -346.
   i postępuje  się  zgodnie z uzyskanymi wytycznymi. W takim przypadku zajęcia zostają zawieszone  oraz rodzicom/ opiekunom pozostałych uczniów przekazuję się informacje  o zaistniałej sytuacji.
  •  Po odebraniu ucznia przez rodzica / opiekuna wszelkie powierzchnie z którymi
     miało dziecko kontakt zostaną  zdezynfekowane.

        

   Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

   

  • Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
  • W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.
  •  W wydzielonej sali 105, wyposażonej w  środki ochrony i płyn dezynfekujący izoluje się osobę, w przypadku , u której by zdiagnozowano  objawy chorobowe .  

   

  W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odsuwa się  go od pracy.  Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup uczniów i powiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje  się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

  • Obszary, w których poruszał się chory pracownik/ dziecko,  poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz dezynfekuje się  powierzchnie dotykowe.
  • Wszystkie czynności porządkowe (dezynfekcja, mycie, sprzątanie) są monitorowane w postaci odpowiednich zapisów w rejestrze czynności porządkowych przez osobę dokonującą dane czynności.
  • Każdego dnia sporządzona jest lista osób przebywających  w placówce w postaci listy obecności. Lista/zeszyt wejść znajduje się na portierni szkoły.
  •  Prowadzona lista umożliwia  ustalenie   osób przebywających w  tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się  do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/korona wirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt  z zakażonym.

   

  Klukowa Huta 22.05.2020

   

   

   

   

   

   

 • Deklaracja rodzica

  Deklaracja rodzica

  Plik do pobrania:

  zgoda_rodzice_kl._I-III__22.05.2020.docx​​​​​​​


 • PROCEDURY WEWNĘTRZNYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWEPIDEMICZNEGO

  PROCEDURY WEWNĘTRZNYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWEPIDEMICZNEGO

   PROCEDURY WEWNĘTRZNYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWEPIDEMICZNEGO  

  klasy I – III  Szkoła Podstawowa przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie

   

  Przed wejściem do budynku szkoły należy skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk oraz zapoznać się z informacją o sposobie jego użycia i obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.

             

  Osoby przyprowadzające dzieci do szkoły

  Osoby odprowadzające dzieci do szkoły od godziny 745 do 800 przekazują je pod drzwi budynku szkoły.  Każdy przychodzący do szkoły powinien zachować odległość co najmniej 2 metrów od drugiej osoby. Przy drzwiach wejściowych pracownik  szkoły mierzy temperaturę ucznia termometrem  bezdotykowym  i kieruje  go do toalety w  celu umycia rąk mydłem i wodą. Następnie  każde dziecko przy zachowaniu dystansu społecznego przechodzi do  szatni, by zmienić obuwie i przebrać się . Osoba z obsługi czuwa nad porządkiem w szatni.  Z szatni dzieci przechodzą do wyznaczonej sali, gdzie czeka na nich nauczyciel.  Po zakończeniu zajęć   uczniowie przechodzą pojedynczo  z zachowaniem dystansu społecznego do szatni, a następnie przebywają w holu szkoły w oczekiwaniu na przyjście  rodzica lub prawnego opiekuna do godziny 1300.

  Organizacja zajęć opiekuńczo- wychowawczych

  W salach przebywa w  grupie  do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.

  W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.

  Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.

  • Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).
  • W wyposażeniu sali,  w której przebywa grupa, znajdują się przedmioty i sprzęty, które  można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są  dokładnie  czyszczone  i dezynfekowane.
  •  Odległości  w sali pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinna wynosić min. 1,5 m
   (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
  • Uczeń  posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się           na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce .
  •  Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
  • W sali gimnastycznej może przebywać  jedna  grupa uczniów, natomiast na hali sportowej dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte lub zdezynfekowane.
  •  Sale są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także       w czasie zajęć.
  • Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
  •  Uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
  • Sprzęt na boisku  szkolnym wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony
   z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości  jest on zabezpieczony przed   używaniem.
  • Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
  • Nauczyciel ogranicza aktywność sprzyjającą bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
  •  Zapewniona jest organizacja pracy i koordynacja, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów według harmonogramu wyjścia na boisko, na halę i korzystania ze stołówki.
  • Nie są organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły (np. spacer do parku).
  • Z pomieszczenia szatni przed rozpoczęciem i zakończeniem zajęć  uczniowie przechodzą pojedynczo  z zachowaniem dystansu społecznego.

  Personel w szkole

  • Personel oraz pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej, rękawiczki jednorazowe, przyłbice, maseczki, odzież ochronną, (wykorzystywane adekwatnie do potrzeb).
  • Personel oraz pozostali pracownicy przestrzegają zasad zdejmowania i zakładania odzieży ochronnej zgodnie z zaleceniami przeciw epidemiologicznymi  Głównego Inspektora Sanitarnego stanowiącym zał. nr 2 do procedur
  • Nauczyciele i pracownicy  regularnie myją ręce wodą z mydłem oraz pilnują, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze spaceru,  oraz po skorzystaniu z toalety.
  • Dezynfekcja powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów oraz miejsc, które są często dotykane w salach,  odbywają się co 2 godz. oraz pod każdą nieobecność dzieci, ( co jest monitorowane   w formie zapisów).
  • Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
  • Uczniowie  korzystają z posiłków w formie zmianowej według harmonogramu.
  • Posiłki są wydawane przez kuchnię z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego (do czasu uruchomienia kuchni i stołówki uczniowie korzystają z własnego wyżywienia ).
  • Ograniczone jest przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.

  Rodzice

  • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną lub jakąkolwiek inną chorobę ( włącznie z alergią).
  • Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
  • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
  • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do szkoły  w szczególnych wypadkach i  wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym jest rygorystyczne przestrzeganie wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
  • Rodzic / opiekun jest zobowiązany wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, w czasie całego pobytu dziecka w szkole. W przypadku kiedy  temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel  prosi o niezwłoczne  zabranie dziecka ze szkoły
  • Każda z sal lekcyjnych ma na wyposażeniu  termometr , który jest dezynfekowany po zakończeniu pomiarów temperatury.
  • Pracownik szkoły mierzący temperaturę  dziecku zakłada rękawiczki   i  maseczkę jednorazową

  Działanie w przypadku zaistnienia niepokojących objawów  u dziecka:
   

  • Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, natychmiast jest izolowane  w  pomieszczeniu nr 3   z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie  są powiadamiani  rodzice/opiekunowie  w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
  • W razie zaistnienia objawów chorobowych u dziecka  zawiadamia się  Dyrektora placówki
  • Zapewniony jest sposób szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia ( lista telefonów do rodziców)
  • O niepokojących  przypadkach  zachorowań  Dyrektor informuje  Stację  Sanitarno -
        Epidemiologiczną w Kartuzach pod numer telefonu alarmowego  668-027 -346.
        i postępuje  się  zgodnie z uzyskanymi wytycznymi. W takim przypadku    
        powiadamiamy pozostałych rodziców / opiekunów   o konieczności bezzwłocznego
    odebrania dzieci ze szkoły.
  •  Po odebraniu dziecka przez rodzica / opiekuna wszelkie powierzchnie z którymi
        miało dziecko kontakt zostaną  zdezynfekowane.

         Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

  • Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
  • W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.
  •  W wydzielonej sali 105, wyposażonej w  środki ochrony i płyn dezynfekujący izoluje się osobę, w przypadku , u której by zdiagnozowano  objawy chorobowe .  

   

   

  W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odsuwa się  go od pracy.  Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup uczniów i powiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje  się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

  • Obszary, w których poruszał się chory pracownik/ dziecko,  poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz dezynfekuje się  powierzchnie dotykowe.
  • Wszystkie czynności porządkowe (dezynfekcja, mycie, sprzątanie) są monitorowane w postaci odpowiednich zapisów w rejestrze czynności porządkowych przez osobę dokonującą dane czynności.
  • Każdego dnia sporządzona jest lista osób przebywających  w placówce w postaci listy obecności.
  •  Prowadzona lista umożliwia  ustalenie   osób przebywających w  tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się  do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/korona wirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt  z zakażonym.

   

   

  Klukowa Huta 21.05.2020

   

   

 • Informacja Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kartuzach

  Informujemy, że od 4 maja 2020r., w celu umożliwienia rodzicom dzieci i młodzieży uzyskania niezbędnych dokumentów do organizacji kształcenia i wsparcia ich dzieci w kolejnym roku szkolnym, przywrócono działalność poradni psychologiczno-pedagogicznych w celu realizacji zadań związanych w szczególności z wydawaniem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii m.in. dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W związku z tym prosimy o przekazanie rodzicom dzieci objętych kształceniem specjalnym, którzy chcą wnioskować o wydanie orzeczeń na kolejny etap edukacyjny informacji o możliwości składania tych wniosków, najkorzystniej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub mailowej (oryginały dostarczać podczas wyznaczonego terminu badania).

 • Jan Paweł II

  Jan Paweł II

  Zapraszamy do obejrzenia prezentacji z okazji 100 - lecia urodzin Papieża Polaka:

  https://liblink.pl/q1OV1p4qHE

   

   

   

 • Ogłoszenie Dyrektora

  Ogłoszenie Dyrektora

  Informuję, że od poniedziałku 11 maja 2020r. nastąpi zmiana planu zajęć. Nowy plan będzie udostępniony w e- dzienniku. 

  Dyrektor ZKiW w Klukowej Hucie

 • Ogłoszenie poradni w Kartuzach

  Ogłoszenie poradni w Kartuzach
 • PLAN LEKCJI ONLINE

  PLAN LEKCJI ONLINE

  Informujemy, że plan lekcji online będzie zmieniany na każdy kolejny tydzień i wysyłany w e-dzienniku. Dlatego przed rozpoczęciem nowego tygodnia prosimy o sprawdzanie aktualnego planu.

 • Świetlica zdalnie

  Świetlica zdalnie

  Na naszej stronie w zakładce świetlicy znajduje się podstrona - ŚWIETLICA ZDALNIE. Zamieszczamy tam materiały z propozycjami na twórcze i aktywne spędzenie czasu wolnego. Zachęcamy do odwiedzania strony i życzymy przyjemnie spędzonego czasu.

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie
  ul.J.Wybickiego 6, 83-322 Stężyca
 • Sekretariat - 058 6843312
  Przedszkole - 507 792 994
  Świetlica - 507 793 086.

Galeria zdjęć